Technické a záruční podmínky

Technické a záruční podmínky pro venkovní dřevěné terasy z exotických dřevin (Massaranduba)

Terasové prkna jsou dodávány bez povrchové úpravy, a proto je nutné počítat s tím, že terasa po nainstalování působí velice živě. Sjednocení přírodní různorodosti zabarvení docílíte následným povrchovým ošetřením terasy Rustins Olej na dřevěné terasy.

Drážkování terasových prken se dodávají s různým typem drážkování: jemná drážka, hrubá drážka nebo hladký hoblovaný povrch. Dílce jsou vyráběny a tříděny podle pohledové strany, která nabízí lepší optiku. V případě pokládky opačnou stranou než je strana pohledová, nebude brán zřetel na reklamace z titulu třídění a opracování. U námi dodávaných teras z exotického dřeva je dřevo tříděno takto: Massaranduba 21 mm  – se rozumí pohledovou stranou jemné drážkování. Vždy před koupí materiálu se ujistěte, že chcete správně zvolit pokládku terasových dílců pohledovou stranou jako stranou pochozí.

Ve dřevě se mohou vyskytnout otvory od hmyzu a nemohou být předmětem reklamace. V tomto případě se jedná o výletové otvory škůdce v čerstvém dřevu, který napadá živý strom. Již po pokácení tento škůdce uhyne. Neexistuje proto žádné nebezpečí dalšího napadení nebo přeskočení na jiné dřevo. Tyto malé “pinnholes” ­cestičky od hmyzu neovlivňují trvanlivost nebo statické vlastnosti. Vyskytující se otvory je třeba akceptovat. V souvislosti s transportem může také dojít k vytvoření lehké plísně na povrchu, která vznikne transportem zboží v uzavřených kontejnerech několika klimatickými zónami. Tato plíseň je čistě povrchová a nepronikne do dřeva. Okartáčováním ji lze snadno odstranit.

Deformace & tvorba trhlin

Massaranduba s hustotou 1100 kg/m3 patří mezi tvrdá dřeva ( Hardwood) , kde jednotlivé kusy dřevěných dílců mohou vykazovat rozdílnou hustotu a tudíž i rozdílnou váhu a rozměry. Záleží na tom, z jaké konkrétní těžební oblasti dřevo pochází. Dřevo zůstane dřevem. Neočekávejte žádný kámen nebo plast – Massaranduba je přírodně rostlý materiál. Nahodile dochází ke střídavě točivému růstu. V terasových prknech mohou vznikat výsušné trhliny (praskliny), které se dále nerozšiřují. Toto musí být akceptováno a nemůže být předmětem reklamace, neboť to patří k přírodním vlastnostem dřeva. Dřevo musí být bezprostředně po uvolnění od transportních stahovacích pásků ihned namontováno na předem připravený rošt z exotických hranolů.

Obsažené látky (tanin)

Massaranduba i ostatní tvrdá dřeva si zachovávají svou trvanlivost díky velkému množství uložených olejnatých obsažených látek. Tyto obsažené látky z části prosakují na povrch během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám a mohou být vyplaveny deštěm. Vyplavená tříslovina tanin může způsobit vznik barevných skvrn na stavebních materiálech – na omítce, cihlách, kameni a savých materiálů (dlažba, korek, atd.). Skvrny nemohou být předmětem reklamace.

Aplikace ošetření olejem se provádí min. 2/3 měsíce (v závislosti na počasí) po pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku vlhkosti a olejnatých látek z povrchu dřeva. V této době může dojít k lehkému zešednutí povrchu, což však není žádná vada materiálu. Povrch, před aplikací nátěru, musí být taktéž zcela suchý.

Poté v době užívání je nutné provádět pravidelnou údržbu – viz. pokyny na údržbu terasových prken.

Pryskyřice

Massaranduba i ostatní tvrdá dřeva neobsahují téměř žádné volné podíly pryskyřice.

Zešednutí / údržba

Jako každé jiné dřevo šedne, také Massaranduba. Terasovými oleji Rustins např. Olej na dřevěné terasy Rustins, můžete tyto exotické dřeva na dlouhou dobu opticky zhodnotit. Rustins oleje jsou speciálně vyvinuty tak, aby nepotlačovali jejich přírodní barevný odstín, ale naopak, aby barevný odstín dřevin zdůraznili, sjednotily případné přírodní barevné odchylky a navíc poskytly UV ochranu dřevu. Pokud zapomenete provést roční renovační nátěr a dřevo Vám mírně zešedne, vyřešíte tento nedostatek opět pomocí Rustins.

Čištění

Silné znečištění lze odstranit tvrdým kartáčem a mýdlovým roztokem nebo použít Čistič na dřevěné terasy Rustins. U obzvláště odolných skvrn, jako např. rez, může pomoci mosazný drátěný kartáč nebo jemný brusný papír.

Návod na údržbu venkovních teras s úpravou povrchu olejem :

Všeobecné pokyny:

Vlivem povětrnostních vlivů a zatěžování podlahy se během sezóny olej z povrchu pomalu odstraní, tím u dřeva může docházet k šednutí, a proto potřebuje odpovídající údržbu i dodatečnou úpravu povrchu olejem.

Pravidelná údržba: Jelikož je povrch i u velice kvalitního dřeva v nechráněných vnějších prostorách vystaven vysokému zatížení, je nutná jeho pravidelná údržba. Rovněž stejně důležité je dbát na odstraňování drobného poškození. Znečištění a odolné skvrny lze odstranit buď vodou nebo Čističem na dřevěné terasy Rustins. Běžné opotřebení povrchu dřeva – povrch musí být důkladně očištěn a proveden nový nátěr Olejem na dřevěné terasy Rustins ve vybraném barevném odstínu. To lze i jednoduše provést i na částech podlahy tzv. lokální ošetření poškozených míst. Není nutné žádné obrušování povrchu.

Oživení povrchu: Pro udržení stále dokonalého vzhledu dřeva doporučujeme na jaře celý povrch důkladně očistit kartáčem a velkým množstvím vody, po důkladném uschnutí provést úpravu povrchu terasy jedním z Rustins olejů na dřevěné terasy. V případě potřeby tento postup po zaschnutí prvního nátěru opakujte ještě jednou. Je-li to nutné, proveďte další nátěr na podzim po ukončení sezóny.

Dbejte vždy na to, aby nátěr oleje byl nanášen na zcela suchý povrch. Pokud povrch nebude řádně vyschlý, může nastat špatná přilnavost nátěru na podklad a následnému olupování nátěru. Olej aplikujte v tenké vrstvě a ve směru fládrování dřeva. Minimálně 6 – 8 hodin / přes noc / nechat schnout. Olej nikdy neaplikujte ve velmi horkých letních dnech, kdy samotná terasa dosahuje vysokých teplot a olej rychle na povrchu zasychá. Doba schnutí se může při vlhkém a chladném počasí prodlužovat. Při druhém nánosu / je-li potřeba / doporučujeme postupovat stejným způsobem a nechat důkladně uschnout. Terasa je pochozí po 8 hodinách, ale úplného proschnutí dřeva se dosáhne po 10-14 dnech.

Podklad pod terasu:

a) v případě štěrku – min. 13 cm od čisté podlahy (21 mm terasové prkno, 40 mm hranol, 60 mm betonová dlažba + rezerva pro vyrovnání nerovností). Dlažba se používá z důvodu rozložení váhy při štěrkovém podkladu.

b) betonový podklad – 7 cm od čisté podlahy (skladba 21 mm terasové prkno, 40 mm hranol + cca 10 mm rezerva pro pryžové podložky). Pryžové podložky se používají k zamezení vlhkosti od betonového podkladu.

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, násilné či neodborné zacházení, vznik výsušných trhlin (praskliny) a na další vady způsobené neodborným zásahem. Záruka se nevztahuje na menší deformace vlivem točitého růstu dřeva, které se bez větších problémů srovná při montáži terasových dílců na předem připravený rošt z exotických dřevin, a které žádným způsobem nenaruší funkčnost terasy. Stejně tak dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné údržby, čištění a chemického poškození, škody způsobené nadměrným suchem či ohněm nebo vzniklých skvrn způsobených vyplavováním taninu na okolní konstrukce.

V případě, že nebylo smluvně sepsáno mezi objednavatelem a společností AJ System s.r.o. –  technologie pokládky (směr terasových prken, detaily, napojování tzv. čílek, průřezy) zůstává v nejlepším uvážení technika AJ System s.r.o.

AJ System s.r.o.